Участие в проект „Климатът и аз.Пестим енергия в училище“
Проект „Климатът и аз.Пестим енергия в училище“
Участие в проект АПСПО
tabela_apspo_20
received_2599404710175161Информация за достъп до документи
Инфо-136-детска-градина-2
Инфо-153-дубликати

Предвид необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции Министерството на образованието и науката със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето и други отговорни институции разработи Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции. В тази връзка Ви предоставяме:

1. Актуализиран списък на лицензираните доставчици на услуги за подкрепа на деца и семейства.

 

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга.

 

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществения съвет .

Обществен съвет – дейности по създаване и организация .

Save

Save

Save

Save