„Екология на детството“ – Проект по секторна програма Еразъм+, КД 101

През учебната 2019/2020 година екип от педагози от ДГ „Звънче“ – Бургас осъществи мобилност и последващи дейности по проект по секторна програма Еразъм+, КД 101.Изпълнението на заложените по проекта дейности даде възможност на участниците за изследване и опознаване на екосистемите, взаимосвързаните мрежи от растения, животни и други организми в различни географски райони. Наред с това учителите …

Проект „Климатът и аз. Пестим енергия в училище”

Проект „Климатът и аз.Пестим енергия в училище“ В  ДГ „Звънче” стартира работа по проект „Климатът и аз. Пестим енергия в училище”. Проектът има за цел въвеждане на знания по климатичните промени и енергийна ефективност в детската градина. От детската градина до своето юношество децата да изградят поведение, насочено към пестенето на енергия, което допринася за…