ПЛАН ПО БДП

                                  ПЛАН за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата                                         в детска градина „Звънче” гр. Бургас за учебната…