ДЕТСКА ГРАДИНА

ДГ ,,Звънче“ е привлекателна, модерна детска градина. В ДГ,,Звънче“ създадени всички условия за развиване личността на детето и осъществяване на качествено предучилищно образование спрямо европейските и националните приоритети. ДГ ,,Звънче“ е социална институция, която изпълнява важна обществена поръчка – образователно-възпитателна работа, здравеопазване, подготовка на децата за постъпване в първи клас и формиране на определени умения и навици…