ЯСЛА

В ДГ ,,Звънче“ има 3 яслени групи, в които се отглеждат и възпитават 75 деца до 3годишна възраст. За децата се грижи квалифициран медицински персонал. Основната цел на всички е опазване живота и здравето на децата, създаване на хигиенни навици и такива за самообслужване, осигуряване на оптимални условия за бързата им адаптация в детския колектив, обучение…