График за провеждане на родителски срещи за учебната 2020/2021 година
Заповед-за-род.-срещи


Уважаеми родители,
Каним Ви да се включите в инициативата „Купи 1 книга. Дари я на своето училище/ детска градина“.Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката, асоциацията „Българска книга“ започва кампанията „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“, зад която стои идеята на първия учебен ден децата да занесат в детската градина или училище книга вместо букет с цветя.Инициативата „Купи 1 книга. Дари я на своето училище/детска градина“ ще допринесе за обогатяването на  библиотеката с нови заглавия, а също така и за създаването на библиотеки в групите на децата – всяка група ще има своя и книгите в тях ще са избрани от самите деца.

                                                               kniga

Наръчници за родители
https://roditeli.org/resources/?fbclid=IwAR3DsiHFDdnGV4MoIT0wMgGe_9cfpth3tQNmJ0oJ5Vamn-tAJWMn1-UGojc

Правила за безопасност на деца и ученици в компютърна мрежа в детската градина, училището и в интернет

https://drive.google.com/file/d/1LJv0RUdoLaMCBpXcObGf_G9t69GQP0PL/view?fbclid=IwAR1cc5p3yY14Q9Ah1Bqg15gyqMbqbblLyFjXE_KZk19F82JrsjBBkKJihUo

Участие в проект „Климатът и аз.Пестим енергия в училище“
Проект „Климатът и аз.Пестим енергия в училище“
Участие в проект АПСПО
tabela_apspo_20
received_2599404710175161Информация за достъп до документи
Инфо-136-детска-градина-2
Инфо-153-дубликати

Предвид необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции Министерството на образованието и науката със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето и други отговорни институции разработи Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции. В тази връзка Ви предоставяме:

1. Актуализиран списък на лицензираните доставчици на услуги за подкрепа на деца и семейства.

 

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга.

 

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществения съвет .

Обществен съвет – дейности по създаване и организация .