24 май 2017 година Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

На тържествен прием в ИХ „България“ кметът на град Бургас – Димитър Николов връчи грамота на г-жа Силвия Николова – ст. учител в ДГ“Звънче“, за активна работа и постигнати високи резултати в образователния процес.

 

18762558_430427913980937_619722972_n

IMG_5141

IMG_5091

Спортен празник с децата от подготвителните групи на ДГ „Звънче“

Във връзка с изпълнение на дейностите от Програмата за здравословно хранене и физическа активност на децата в Община Бургас на 17.05.2017 г. в ДГ „Звънче“ се проведе Спортен празник .
IMG_5009IMG_5014IMG_5017IMG_5023IMG_5028IMG_5030IMG_5032IMG_5035

Детска градина „Звънче” се включи в Национална кампания„За чиста околна среда-2017” на МОСВ и ПУДООС „Обичам природата-и аз участвам”. Тема на проекта е„Да растем силни и здрави”.

Времеви график за реализация на проекта  09.05.2017 г. – 31.10.2017 г.  Дейности : 1.Създаване на подходяща образователно-възпитателна среда за формиране на позитивна нагласа към природата. Поддейности: 1.1«Екологичен ден в месеца» – Всяка първа сряда на месец май,юни, септември,октомври 1.2. Изграждане на лехи от билки и цветя – 09.05.-31.05.2017 г. 1.3.Еко–практики на открито – 25.09.-29.09.2017 г. Дейности : 2. Изграждане…