Детска градина „Звънче” се включи в Национална кампания„За чиста околна среда-2017” на МОСВ и ПУДООС „Обичам природата-и аз участвам”. Тема на проекта е„Да растем силни и здрави”.

You are here: