“ Еразъм +“ 2017

През месец септември 2017 година в ДГ „Звънче“ – Бургас стартира работа по проект, одобрен за финансиране по Програма “ Еразъм +“, в който детската градина участва като партньор. Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ – дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища – КА219. Тема на проекта: „Европейското дете…