Транснационална среща по проект по секторна програма „Еразъм+“, „Европейското дете-иновации в обучението“,Добеле, Латвия

През месец май 2019 год. се проведе транснационална среща в Добеле, Латвия .По време на посещението бяха  обсъдени административни въпроси,бе направен отчет на дейностите през изтеклия период на проекта.Проведоха се редица срещи с представители на местната власт и различни образователни институции, на които колегите, работещи по проекта обмениха опит и обсъдиха проблеми, касаещи предучилищното образование…

Обучителен семинар в Сицилия, Италия по международен образователен проект по секторна програма „Еразъм+“ – „Европейското дете-иновации в обучението“

През месец април 2019 год. се проведе обучителен семинар в Сицилия, Италия на тема „Роботизирано кодиране“.Реализираните дейности са част от проект по програма Еразъм + :“Европейското дете – учене, чрез действие.Иновативно обучение.“ По време на посещението в Барчелона Поцо ди Гото, Сицилия бяха проведени редица срещи с представители на местната власт и различни образователни институции,…