Проект „Климатът и аз. Пестим енергия в училище”

Проект „Климатът и аз.Пестим енергия в училище“ В  ДГ „Звънче” стартира работа по проект „Климатът и аз. Пестим енергия в училище”. Проектът има за цел въвеждане на знания по климатичните промени и енергийна ефективност в детската градина. От детската градина до своето юношество децата да изградят поведение, насочено към пестенето на енергия, което допринася за…