ПЛАН ПО БДП

                                  ПЛАН за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата                                         в детска градина „Звънче” гр. Бургас за учебната…

Проект по Програма „Еразъм+“ – „nEuro Nest 3.0“

                                                          През 2020 год. за пореден път ДГ „Звънче“ – Бургас спечели финансиране по програма „Еразъм+“  на Европейската комисия, Ключова дейност 2, «Сътрудничество за иновации и обмен…