Проект по програма „Еразъм+“,КД1 „В здравето сияе радостта“

                                     През 2022 год. за пореден път ДГ „Звънче“ – Бургас спечели финансиране по програма „Еразъм+“  на Европейската комисия, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование” – ПРОЕКТ № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000077081. Заглавие : „В здравето сияе радостта”…

Книжки сладкодумни

„Книжки сладкодумни“ – инициативи във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

Дейности по теми:

„Моята любима книжка“ – обогатяване на библиотечния кът.

„Маратон на четенето“ – четене на любими приказки

„Любима детска приказка на родителите“

„Рецитал„ – закриване на Националната седмица на четенето с рецитал на детски стихотворения.

IMG-fe92023bc61a017bb9bdc84723ac49d1-VIMG-d97469da695c13344c06ca396f8aebff-VIMG-1604193d3033ce5162a7b8b032f534b6-VIMG-a25a2fa07747c11cb877a18e0d708efd-VIMG-af61c04ec19c93babf2b018fdd426c32-VIMG-8a561e453e076f16528e88b6909c4896-V 20221117_09231720221117_09043220221117_090514 IMG-9cff608f2d32070742464d0e2ecbefa7-VIMG-1c57d098b633c71f913d414baad541a4-VIMG-1e9413f48cd6b5130342561e337b22d6-VIMG-c8a968aa01a1d38973b7cdb5662f500c-VIMG-ef8c2c3acfb3e4f0e2bd48f9181d4045-V IMG-d4ebe8241345aa80a38e9b0ca192277e-VIMG-c86a3a037ba3320932957af0caa688fa-VIMG-73219997271f93c0c90530fc4fd6737c-V IMG-30d654dc0df7236aa1b2e0436a6fa5d3-VIMG-3cd706f167f2787b396525fa3444cbc6-VIMG-090a9d64a85eba373fe0ba4ae1e57826-VIMG-065dda8df851c4019a59112335d0d88b-VIMG-ebaeb45ac19c881400dc82bd32acfe15-VIMG-baca7facd99915f854b1e03bc6ee646f-VIMG-99fb722388c9549d7a330958371dd28a-V IMG-016db254c0745fa9b71ad85386cba743-VIMG-4c1f8b85826075332c7adc8b4df6cbc3-VIMG-ec092a6b9a087ebd45a5bae4f71afe9e-V IMG-f8cb96459877feb39a49d535ac903ffd-VIMG-9e0e47275e18e4165ebfce4f1abfda84-VIMG-f1016d9287a6689afc6683956133f146-V IMG-3040be14e79635487f60efcd4f8b287a-VIMG-0ee249f81f4631442f2ef8f9f7aafd70-VIMG-498ad2b0b75fa238b79da8173ed863bc-V