Проект по програма „Еразъм+“,КД1 „В здравето сияе радостта“

                                     През 2022 год. за пореден път ДГ „Звънче“ – Бургас спечели финансиране по програма „Еразъм+“  на Европейската комисия, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование” – ПРОЕКТ № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000077081. Заглавие : „В здравето сияе радостта”…