Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Детска градина „Звънче“ от 2020 г. работи по Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“ 2014-2020 г. в следните дейности: 1. Дейност 3 от проекта „Специализирани обучения на екипите за подкрепа на личностно развитие“ 2. Дейност 4 от проекта „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно…

Великденска седмица

,,Великденски природни багри,,

Дните от 10.04 – 13.04 в ДГ,,Звънче,, преминаха в подготовка за Великден.

10.04 – Изработка и изложба на Великденска декорация

IMG-177e3c01a70332038f9de282ede14e5d-VIMG-4e2a2b20110ed2e0dec48d1e6d3f79e9-VIMG-4e5d2f3f61095e46d60250354020d381-VIMG-91287dd8dffcdb2acf980865f17365f2-VIMG-3a3eb442a15196d4711ac8c172f7ef15-VIMG-a4474b4e3ae570f1f68c14990a25c394-VIMG-7c1c4f31f3151fee8c9da5a6cdc52c85-VIMG-bdd50e6687d48057cd1b06a5f1e02175-VIMG-e517925bae953f0a1826da602b8c4a50-VIMG-08174ae11563a9ded7aa100a2578bb43-VIMG-b1191b56e4897e181783324e250e24ed-VIMG-c44b8d3fc6ac3a31101494d410670aa4-VIMG-d8d10e6014459946225ac7490d06bb67-VIMG-440c7033a7c86610b01e1a40105e6fe5-VIMG-7aecd999c2e57ed81d2c4a350898307e-V IMG-08080d4a35e6ce8ecba8ba16ba79c0fb-VIMG-8937f4e69e8eb17e94566c4163dcba03-VIMG-709597cf43bc51a0a339cb4e12ca0e57-VIMG-03149f4a63505a4ad12101159ea26894-V

11.04 – Великденски обичаи и традиции

IMG-556b8ec12e669b301f7bab94589f64fb-VIMG-abe1bc3f90a69e60928f0b3e2ec2cc17-VIMG-98d30ce7780ebe7ec6295d298d0f7622-VIMG-0f54cc137a69830054fb331ce1c022a8-VIMG-b25a9eb5f2b4d0ea22599aaeaa3c30f7-VIMG-063c8bd712cfb6c1f8fdde44b2fe3e0c-VIMG-7d5921f86e62cbf9f1d2fe8aeb931dd8-VIMG-9c10c65f081bd9857291c0faeb57700f-V

12.04 – ,,С виличка, лъжичка на Великденска тревичка,,

20230412_09140520230412_091957 IMG-b5d7ee0d6e037a9419373eecf915c2c4-VIMG-9c6c9957f6a9149c5ce57cedd0239b26-VIMG-b3872f71a50153d7f241a5eb2d74dd92-V

13.04 – ,,Шарена багрилница,, – боядисване на яйца

IMG-878a83029b309e3c5b5e9df37f83c8a0-VIMG-8963448e38046ed186135ef986aa97e6-VIMG-ce6bff375b374c173715336bcb5afb2e-VIMG-97942898d016bd28ec0fcb2b889668a7-VIMG-0578c262dec03f15840d19632949899a-VIMG-b5ceec565b040adf5866954377a23825-VIMG-3aeae87f601d38b5b5187532f7afc314-VIMG-834dc90729027e79ecf5ecefb0f0e131-VIMG-cb010a9d7ee7153850eb9a6e343f63cf-VIMG-03852e48076d81810bc762fa71333f83-V IMG-c17ec4808e39eed4aec1d3cef562c278-VIMG-310fbacadbe825c9b048e40260609e9d-V