Прочети ми приказка


Община Бургас стартира това лято нова образователна програма – „Прочети ми приказка“. Тя е насочена към малчуганите в детските градини, като целта е те да слушат повече български текстове, което да обогати техния речников запас от пасивни и активни думи още в най-ранна възраст, сподели кметът Димитър Николов.

20230725_09164820230724_09393820230724_09413220230724_09414420230724_09430220230724_09434520230724_09434820230724_09435020230724_09461620230724_09461920230724_09383120230724_09390920230724_09391320230725_093800

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Детска градина „Звънче“ от 2020 г. работи по Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“ 2014-2020 г. в следните дейности: 1. Дейност 3 от проекта „Специализирани обучения на екипите за подкрепа на личностно развитие“ 2. Дейност 4 от проекта „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно…

Великденска седмица

,,Великденски природни багри,,

Дните от 10.04 – 13.04 в ДГ,,Звънче,, преминаха в подготовка за Великден.

10.04 – Изработка и изложба на Великденска декорация

IMG-177e3c01a70332038f9de282ede14e5d-VIMG-4e2a2b20110ed2e0dec48d1e6d3f79e9-VIMG-4e5d2f3f61095e46d60250354020d381-VIMG-91287dd8dffcdb2acf980865f17365f2-VIMG-3a3eb442a15196d4711ac8c172f7ef15-VIMG-a4474b4e3ae570f1f68c14990a25c394-VIMG-7c1c4f31f3151fee8c9da5a6cdc52c85-VIMG-bdd50e6687d48057cd1b06a5f1e02175-VIMG-e517925bae953f0a1826da602b8c4a50-VIMG-08174ae11563a9ded7aa100a2578bb43-VIMG-b1191b56e4897e181783324e250e24ed-VIMG-c44b8d3fc6ac3a31101494d410670aa4-VIMG-d8d10e6014459946225ac7490d06bb67-VIMG-440c7033a7c86610b01e1a40105e6fe5-VIMG-7aecd999c2e57ed81d2c4a350898307e-V IMG-08080d4a35e6ce8ecba8ba16ba79c0fb-VIMG-8937f4e69e8eb17e94566c4163dcba03-VIMG-709597cf43bc51a0a339cb4e12ca0e57-VIMG-03149f4a63505a4ad12101159ea26894-V

11.04 – Великденски обичаи и традиции

IMG-556b8ec12e669b301f7bab94589f64fb-VIMG-abe1bc3f90a69e60928f0b3e2ec2cc17-VIMG-98d30ce7780ebe7ec6295d298d0f7622-VIMG-0f54cc137a69830054fb331ce1c022a8-VIMG-b25a9eb5f2b4d0ea22599aaeaa3c30f7-VIMG-063c8bd712cfb6c1f8fdde44b2fe3e0c-VIMG-7d5921f86e62cbf9f1d2fe8aeb931dd8-VIMG-9c10c65f081bd9857291c0faeb57700f-V

12.04 – ,,С виличка, лъжичка на Великденска тревичка,,

20230412_09140520230412_091957 IMG-b5d7ee0d6e037a9419373eecf915c2c4-VIMG-9c6c9957f6a9149c5ce57cedd0239b26-VIMG-b3872f71a50153d7f241a5eb2d74dd92-V

13.04 – ,,Шарена багрилница,, – боядисване на яйца

IMG-878a83029b309e3c5b5e9df37f83c8a0-VIMG-8963448e38046ed186135ef986aa97e6-VIMG-ce6bff375b374c173715336bcb5afb2e-VIMG-97942898d016bd28ec0fcb2b889668a7-VIMG-0578c262dec03f15840d19632949899a-VIMG-b5ceec565b040adf5866954377a23825-VIMG-3aeae87f601d38b5b5187532f7afc314-VIMG-834dc90729027e79ecf5ecefb0f0e131-VIMG-cb010a9d7ee7153850eb9a6e343f63cf-VIMG-03852e48076d81810bc762fa71333f83-V IMG-c17ec4808e39eed4aec1d3cef562c278-VIMG-310fbacadbe825c9b048e40260609e9d-V

Книжки сладкодумни

„Книжки сладкодумни“ – инициативи във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

Дейности по теми:

„Моята любима книжка“ – обогатяване на библиотечния кът.

„Маратон на четенето“ – четене на любими приказки

„Любима детска приказка на родителите“

„Рецитал„ – закриване на Националната седмица на четенето с рецитал на детски стихотворения.

IMG-fe92023bc61a017bb9bdc84723ac49d1-VIMG-d97469da695c13344c06ca396f8aebff-VIMG-1604193d3033ce5162a7b8b032f534b6-VIMG-a25a2fa07747c11cb877a18e0d708efd-VIMG-af61c04ec19c93babf2b018fdd426c32-VIMG-8a561e453e076f16528e88b6909c4896-V 20221117_09231720221117_09043220221117_090514 IMG-9cff608f2d32070742464d0e2ecbefa7-VIMG-1c57d098b633c71f913d414baad541a4-VIMG-1e9413f48cd6b5130342561e337b22d6-VIMG-c8a968aa01a1d38973b7cdb5662f500c-VIMG-ef8c2c3acfb3e4f0e2bd48f9181d4045-V IMG-d4ebe8241345aa80a38e9b0ca192277e-VIMG-c86a3a037ba3320932957af0caa688fa-VIMG-73219997271f93c0c90530fc4fd6737c-V IMG-30d654dc0df7236aa1b2e0436a6fa5d3-VIMG-3cd706f167f2787b396525fa3444cbc6-VIMG-090a9d64a85eba373fe0ba4ae1e57826-VIMG-065dda8df851c4019a59112335d0d88b-VIMG-ebaeb45ac19c881400dc82bd32acfe15-VIMG-baca7facd99915f854b1e03bc6ee646f-VIMG-99fb722388c9549d7a330958371dd28a-V IMG-016db254c0745fa9b71ad85386cba743-VIMG-4c1f8b85826075332c7adc8b4df6cbc3-VIMG-ec092a6b9a087ebd45a5bae4f71afe9e-V IMG-f8cb96459877feb39a49d535ac903ffd-VIMG-9e0e47275e18e4165ebfce4f1abfda84-VIMG-f1016d9287a6689afc6683956133f146-V IMG-3040be14e79635487f60efcd4f8b287a-VIMG-0ee249f81f4631442f2ef8f9f7aafd70-VIMG-498ad2b0b75fa238b79da8173ed863bc-V