ЯСЛА

В ДГ ,,Звънче“ има 3 яслени групи, в които се отглеждат и възпитават 75 деца до 3годишна възраст. За децата се грижи квалифициран медицински персонал. Основната цел на всички е опазване живота и здравето на децата, създаване на хигиенни навици и такива за самообслужване, осигуряване на оптимални условия за бързата им адаптация в детския колектив, обучение…

ДЕТСКА ГРАДИНА

ДГ ,,Звънче“ е привлекателна, модерна детска градина. В ДГ,,Звънче“ създадени всички условия за развиване личността на детето и осъществяване на качествено предучилищно образование спрямо европейските и националните приоритети. ДГ ,,Звънче“ е социална институция, която изпълнява важна обществена поръчка – образователно-възпитателна работа, здравеопазване, подготовка на децата за постъпване в първи клас и формиране на определени умения и навици…

,,Звънчета“

Малки сме, но вече знаем: как да учим и играем да рисуваме обичаме, но и в спорта сме добри. Малки сме и много обичливи в детската градина много сме щастливи. Детска градина ,,Звънче“ всеки знае най прекрасно място на света е! Тук с приятели добри, има весели игри! Но учението не забравяме: умни, любознателни растем…

Грамоти, награди, участия в конкурси

    Участие в конкурс ,,Палитра на детското изкуство“ в отдел ,,Рисунка“ – Яна Владева, ПГ,,Смехорани“, организирана изложба във фоайе на НХК  на тема ,,Моето вълшебно детство“. Участие на мажоретен състав ,,Звънчета“ с танц ,,С ритъма на сърцето“, ръководител Детелина Чернаева Участие в проект с екологична насоченост – съвместно с още шест детски заведения,с подкрепата…