Интересни статии и връзки

  Обръщение към родителите на бъдещите ни възпитаници – За първи път в детската градина ПРИЛАГАНЕ НА РАЗНООБРАЗНИ МЕТОДИ И ПОХВАТИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ на агресията Начини за справяне с агресивното поведение Примерни игри за превенция и редуциране на агресивните прояви при 3-7 годишните деца Игри и идеи за превенция от дислексия и работа с деца…