СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Знаем, че е трудно да поверите детето си на непознати хора, защото ние също сме родители. Трудно е, защото за всеки от нас е важно най-скъпото му същество да бъде на сигурно място, място, където ще го обичат и ще се грижат за него с нежност и внимание.

Направете тази стъпка. Доверете ни се!

Грижата за децата за нас не  е просто работа, тя е призвание и желание да направим така, че тези малки създания да израстнат обградени с обич и нежност, топлота и внимание. За нас е изключително важно децата и Вие родители да бъдете спокойни и щастливи.

Не е нужно да вярвате сляпо на думите ни. Елате и се убедете сами. Почувствайте уюта и спокойствието, сред които растат децата в ДГ ,,Звънче“.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ – ТУК

 

Необходими документи за записване в детска градина/детска ясла, когато детето вече е прието:

 

  1. Заявление по образец, с което родителите писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в детското заведение.
  2. Копие от акт за раждане на детето (оригинал за сравнение)
  3. Копие от лични карти на двамата родители (оригинал за сравнение)
  1. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)- копие на акт за смърт- копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето- копие от актовете за раждане на всички деца в семейството- копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство- копие на лична карта или адресна регистрация.